OS NOSOS SERVIZOS

Realizamos todo tipo de reparacións mecánicas e eléctricas en xeral: cambios de aceite e filtros, pneumáticos, pre-ITV, carga de aire acondicionado, aliñación de dirección, pastillas de freo, faros, posta a punto…

OS NOSOS SERVIZOS

Realizamos todo tipo de reparacións mecánicas e eléctricas en xeral: cambios de aceite e filtros, pneumáticos, pre-ITV, carga de aire acondicionado, aliñación de dirección, pastillas de freo, faros, posta a punto…

SERVIZOS DO TALLER

Pre-ITV

Revisamos e deixamos listo o teu coche para a súa ITV. Déixao nas nosas mans!

Mecánica Xeral

Sexa cal for a avaría que ten o teu coche, atopámola e reparamos. A nosa experiencia ao teu servizo.

Electricidade

Especialistas en faros, alternadores, baterías e demais pezas eléctricas do teu vehículo.

Electrónica

Deixa a electrónica do teu coche nas mellores mans.

Pneumáticos

Cambio de pneumáticos, equilibrado e aliñado de dirección, reparación picadas…

Aire acondicionado e climatización

Reparación, revisión e recarga do aire acondicionado e do climatizador do teu coche.

Remolques

Instalación e reparación de remolques e outros dispositivos de suxeición.

Diagnose e mantemento

Cambio de aceite, filtros, revisión e diagnóstico de fallos e posta a punto.

¿Necesitas ayuda?